1. Rekisterinpitäjä

Joensuun Lyseo-seura ry (2452406-0)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joona Turunen / Joensuun Lyseo-seura ry
Sähköposti: joona.turunen(ät)triogroup.fi

3. Rekisterin nimi

Joensuun Lyseo-seura ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Jäsenrekisterin tietojenkäsittely perustuu jäsenyyksien ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on mahdollistaa yhdistyksen toiminta ja olla yhteydessä jäsenistöön.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:
– Etu- ja sukunimi
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Kotipaikkakunta, valmistumisvuosi ja kiinnostus hallitustoimintaan
– Tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi sähköpostitse) + IP-osoite

7. Mistä henkilötiedot saadaan

Lähteenä on rekisteröity itse.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tiedot on tallennettu Googlen palvelimille, joka täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Joensuun Lyseo-seura ry ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Lyseo-seura käyttää järjestelmän tietoja nimenomaiseen tarkoitukseen, eikä luovuta niitä kolmannelle osapuolelle.

9. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja säilytetään ja käsitellään Google Cloud:n palvelimilla. Google Cloud täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelystä.

10. Henkilötietojen säilytysaikaa koskevat kriteerit

Henkilöä koskevat tilaustiedot tuhotaan automaattisesti viiden kuukauden (5 kk) kuluttua jäsenyyden irtisanomisesta.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnössä tulee olla rekisteröidyn allekirjoitus.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai muulla luotettavalla tavalla, sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen.